Vikten av umgänge med träd

shinrin_3jpgAlla skulle vi behöva kramas och umgås mer med träd, för om vi låter bli att bejaka vår relation med naturen finns det risk att vi inte kommer må så bra.

Vi moderna människor har blivit varelser som tillbringar huvuddelen av vår tid inomhus, i artificiellt belysta miljöer och speciellt vi som bor här i norden, särskilt under den mörka årstiden. Utomhus går vi ofta endast när vi måste, exempelvis när vi kliver ur bilen, är på väg till och från  jobbet eller till butiken. Det finns dock tecken som tyder på att vi har starkare band till naturen än vi själva anar och att vi faktiskt skulle kunna må bättre av att vårda detta band.

Man har börjat se ett samband mellan inomhuslivsstilen och en ökad mental ohälsa och en av förklaringarna kan vara att stadsmänniskan inte tillbringar tillräckligt med tid i miljöer med vild natur, enligt forskning gjord på Stanforduniversitetet 2015 . Man menar att det vore ganska enkelt att motverka de dåliga effekterna av inomhusliv. Det visar sig nämligen att bara en så enkel sak som en promenad utomhus i en  park kan minska negativa tankemönster.
shinrin_4jpg

I Japan har man sedan länge av tradition tillbringat mycket tid i naturen. Därifrån kommer en rörelse, Shinrin-Yoku. Ordet betyder på ett ungefär vistelse i naturen och inspuande av atmosfären. Det  finns kurser med certifierade instruktörer man kan gå och detta har spridit sig till många ställen världen över. I Japan är Shinrin-Yoku även ett vanligt grepp inom förebyggande medicin.  Mellan åren 2002 och 2012 finansierade den japanska regeringen en undersökning om effekten av Shinrin-Yoku. I en studie gjord på Chiba-universitetet bland 300 studenter jämförde man effekten av en promenad i stadsmiljö med en promenad i skogen. Det visade sig att när försökspersonerna promenerat i skogen hade lägre halter av stresshormonet kortisol, lägre puls, lägre blodtryck än när de vandrat runt i stadsmiljö.

Det finns även forskning som tyder på att en av hälsoeffekterna som följer med vistelse i skog och mark beror på gynnsamma substanser som vi får i oss. Ett exempel på det är phytoncider, som är antimikrobiella organiska ämnen som träd och växter avger. Man menar att phytonciderna är själva aromen som vi inandas när vi är bland träd. 
shinrin_2jpg

Slutligen, jag vet inte om det finns Shinrin-Yoku-instruktörer hemma i Sverige, men jag gissar att skogsterapi bör fungera  även om man går ut själv, utan sakkunnig vägledning. Det bör rimligtvis inte finnas några större risker för felbehandling, även om en instruerad session säkert är bra från flera synvinklar, på samma sätt som gruppträning. 

Men, innan du ger dig ut, passa bara på att lämna mobilen hemma, eller sätt den åtminstone på ljudlöst. Njut sedan så mycket du kan av allt du ser, alla dofter du känner och alla  ljud du hör.  Sist men inte minst, se även till att inte ha en tid att passa när du måste tillbaka. Är dessa kriterier uppfyllda så tror jag att man kommer långt även med egenhändig skogsterapi!

shinrin_5jpg