Detta är en värdefull resurs som inte hör hemma i soporna

kompostamterialjpg

Själva jorden vi odlar på minskar med en oroväckande hastighet. Detta är något den brittiske journalisten och aktivisten George Monbiot diskuterar  i en artikel i The Guardian där han förundras över hur detta inte får större utrymme på löpsedlarna, eftersom en minskning samt försämring av odlingsjorden kan ge ödesdigra konsekvenser åt en planet med växande befolkning.  

Man kan lätt drabbas av handlingsförlamning gällande miljökrisen vi står inför, men, det finns en rad saker både du och jag kan göra och en är att ta vara på matavfall, så det återbördas till jorden den kom ifrån, istället för att hamna på tippen.

Bokashi är en metod som är smidig att hantera, även i en lägenhet i stan. Den är ett fantastiskt bra alternativ till traditionell kompostering och genom att använda metoden gör man även en miljögärning: dels återför man material tillbaka till jorden och dels motverkar man att nedbrytningen av avfallet utsöndrar ytterligare koldioxid  till atmosfären, något en traditionell kompost kan bidra till, i varje fall om den inte sköts rätt. 

Själva ordet Bokashi betyder fermenterat organiskt avfall och jämför man processen med annan kompostering så picklas- eller mjölksyras-   materialet istället genom processen. Medan materialet i en traditionell kompost  bryts ner genom en slags förbränningsprocess, så är det istället mjölksyrabakterier, som inte behöver syre,  som sköter nedbrytningen. 

Men, utöver att  bokashi är en miljösmart metod för att bryta ner matavfall, så gör den betydligt mer. Det verkar som att mjölksyrabakterierna i processen förmår  att bryta ner en hel del miljögifter, så även om avfallet skulle innehålla  bekämpningsmedelsrester, så tar bakteriekulturen  hand om även detta. Dessutom, de effektiva mikroorganismer som är själva motorn i bokashi har använts för att återställa odlingsmark runt Fukushima för att minska radioaktiviteten i odlingsjorden. 

Något som ger hopp för framtiden är att metoden verkar sprida sig som en löpeld och det finns flera forum med glada entusiaster, som frikostigt delar med sig av sina erfarenheter. När man sätter sig in i hur bokashi fungerar så börjar man verkligen se matrester som en tillgång och  råmaterial. Tack vare min iver att få  jordförbättrande material till köksträdgården har jag utvecklat en rad nya, lätt excentriska vanor som roar min omgivning. Jag har börjat tigga till mig  både kaffesump och matavfall från jobbet,  allt för att göda min bokashi. 

Slutligen, läs gärna denna artikel i tidningen etc om hur artisten Stefan Sundström övertygades om att överge traditionell kompostering till förmån för bokashi. Och sist, men inte minst: jag har i ett tidigare inlägg beskrivit hur jag tar hand om mitt eget matavfall.