Den snabba och ryggskottsbefriade vägen till en köksträdgård

För ett år sedan flyttade vi ut på landet. Radhusträdgården hade blivit för liten och drömmen om att odla egna grönsaker i större skala hade blivit för stark. 

Förra året började vi i blygsam skala, men i år  har vi avsatt en yta på ungefär 250 kvadratmeter. Landet är placerat i den soligaste och mest skyddade delen av tomten. Men, det ser inte mycket ut för världen än och marken är full av sten och går knappt att bearbeta på traditionellt vis. Dock växer det frodigt med vallört, nässlor, kirskål och annat, så jorden ser ut att vara näringsrik.
IMG-8947JPG

Vi kommer arbeta enligt en metod som kallas no dig. Det finns ingen svensk term för den, men det handlar om att man inte stör mikrolivet i jorden, utan istället försöker stimulera den genom att tillföra näring och hålla den i balans. Som namnet kanske avslöjar, så arbetar man utan att gräva eller vända jorden. Istället tillför man organiskt material, som exempelvis kompost. I organisk ekologisk odling är ju idén att man tar hand om och berikar  jorden långsiktigt central och även att man är rädd om de små medhjälpare som bor där. Givetvis måste man ju gräva hål om man vill plantera något, men man bearbetar alltså  inte jorden genom att gräva, fräsa eller vända den. 

Vi har lika typer av odlingsbäddar, men jag tänkte berätta om upphöjda bäddar där man återanvänder trädgårdsavfall såsom murket trä, kvistar, ogräsrens, gräsklipp med mera. 

Vi har helt enkelt att vi utgått från vad som finns och fanns på tomten när vi flyttade hit. Det fanns stora  högar av kvistar och murket ved och halm köpte jag för jag hade läst att det är ett billigt och enkelt material att använda när man anlägger nya bäddar. 

Välj typ av bädd efter det du tänkt odla
Beroende på vad du vill odla så väljer du material. Pumpor, zucchini, frilandsgurka, bönor, ärter och grödor som växer ovan jord går bra att odla på upphöjda bäddar. Men, om jag vill odla morötter så väljer jag att odla dem i en hög odlingslåda i genomsläpplig sandblandad jord. 

Har  jag tänkt odla potatis, så lägger jag inte ved och kvistar i bädden, utan ser till att potatisarna har plats att breda ut sig samt att de är lätta att täcka över i den takt de växer. Vi odlar potatis i upphöjda bäddar av halm.
IMG-8943JPG

Att anlägga en upphöjd bädd:
Olika grödor har alltså olika förutsättningar, men väldigt mycket går att odla som det beskrivs nedan. Man anlägger en odlingsbädd lite som man gör en lasagne, dvs att man varvar olika material. Som alltid, så gör inte alla på exakt samma sätt, men vi går till väga såhär: Först bottnar man med kartong eller tjocka lager av dagstidningar direkt på marken för att kväva ogräset. På bilden nedan ser du även att vi lagt kvistar och ved:
IMG-8937JPG

Därefter fyller vi på ett lager av halm och torkat slaget gräs/ogräs.
IMG-8938JPG

Efter detta lägger vi ett lager på brunnen hästgödsel, men jord går fint, likaså brunnen kompost.Givetvis går jord från påse bra, men finns det jord du kan återanvända,  så gör det så i så hög grad som möjligt. Lägg slutligen ett lager halm eller gräsklipp över det hela för att bevara fukten och lägg gärna på något som tynger ner halmen, så länge du inte planterar förstås. Sedan, det är bra att låta bädden vila någon vecka och regnar det på den är det bra, eftersom den blir stabilare. Men det går även att plantera med en gång.
IMG-8939JPG

Här planterar jag  pumpor, för övrigt den perfekta grödan för upphöjda bäddar och såhär  gör jag: 
IMG-8941JPG
Jag gör en fördjupning för varje planta och häller jord i den. Därefter vattnar jag i gropen och sist planterar jag. Jag ser till att plantan är stabilt planterad och vattnar ordentligt en gång till och finns det gräsklipp, så lägger jag ett 2-3 cm lager runt plantorna, så fukten i jorden bibehålls. 
IMG-8945JPG
De upphöjda bäddarna  kommer även förändras med tiden, veden bryts ner,  organiskt material tillförs  och mikrolivet i den jord som finns på platsen kommer förenas med det du tillför. Skadedjur kommer på sikt inte orsaka så mycket elände heller, vartefter balansen i jorden återförs.

Vad är hügelbäddar?
Sedan, några ord om hügelbäddar. Ordet "Hügel" kommer från tyskan. I en artikel i Allt om Torp kan man läsa att "Hugelkultur är ett tyskt ord och betyder hög-odling eller kull-odling". Tekniken  har använts i odling  i Tyskland och Östeuropa i hundratals år. Det murkna träet absorberar fukt som sedan kommer växterna till nytta. Tekniken är också ett fiffigt sätt att ta hand om material som annars kunde ha hamnat på tippen. 

Sedan, i en riktigt bra och överskådlig artikel i den nyzeeländska webbtidningen happydiyhome skriver Elizabeth Waddington "att man skall varva bruna och gröna lager och bygger upp till önskad höjd". Överst har man sedan jord att plantera den önskade grödan i. Slutligen täcker man jorden runt det man planterat med exemplevis halm för att hindra avdunstning. Det bruna lagret syftar på jord eller gödsel och det gröna på gräsklipp och annat organiskt material från trädgården. Sedan, det finns ingen exakt angivelse på tjocklek på lagren, men jag brukar använda runt 10-15 cm material per lager. 

Det hela handlar om att utnyttja naturens egna processer och arbetskraft.  Ett exempel på detta är att låta maskarna sköta grävjobbet istället för att gräva eller fräsa jorden. Det man gör som odlare  är att man skapar förutsättningar för naturen att kunna sköta sitt jobb. Man kan även täcka över mark man tänkt bruka i förväg, så den inte torkar ut. Genom täckning kväver man samtidigt ogräs, som i sin tur förmultnar och blir till näring.  Trädgårdsarbete är ju ofta förknippat med svett, blåsor och stukade ryggar, men om man inte använder spaden i alltför stor utsträckning så slipper man ju en del av detta.

Slutligen, för den som vill veta mer  om metoden "no dig" så finns här en video om detta med den brittiske trädgårdsprofilen Charles Dowding: No dig explained . Dowding är en sann ambassadör för metoden och hans videos är väldigt lärorika.

Här en bild från förra året att inspireras av, så gå ut och anlägg ett land! Om så bara en enkel pallkrage! 

IMG-7631jpg