Detta är inte skräp, så släng det inte i soporna!

kompostamterialjpgEtt  stort  globalt problem som inte nämns så ofta på  löpsedlar,  är att själva jorden vi odlar på planeten  minskar med en oroväckande hastighet. Journalisten George Monbiot diskuterar detta i en artikel i The Guardian och anser att människor inte inser vidden av hur värdefull och viktig jorden är, utan istället fortsätter rovdriften av den som om ingenting hade hänt. Handlingsförlamning vad gäller miljöfrågor är inte förvånande. Men, det finns saker både du och jag kan göra och det är att ta vara på matavfall, så det kan återbördas till jorden.

Bokashi är en metod som är ett fantastiskt bra alternativ till traditionell kompostering och den är också enklare och smidigare att hantera än en traditionell kompost. Genom att använda metoden gör man en riktig miljögärning. Dels återför man material tillbaka till jorden och dels motverkar man att nedbrytningen av avfallet utsöndrar ytterligare koldioxid  till atmosfären, något en traditionell kompost kan bidra till, i varje fall om den inte sköts rätt. 

Själva ordet Bokashi betyder fermenterat organiskt avfall och man jämför processen med annan kompostering så picklas- eller mjölksyras-   materialet genom processen. Medan materialet i en traditionell kompost  bryts ner genom en slags förbränningsprocess, så är det istället mjölksyrabakterier, som inte behöver syre,  som sköter nedbrytningen.

Men, utöver att  bokashi är en miljösmart metod för att bryta ner matavfall, så gör den betydligt mer. Det sägs att mjölksyrabakterierna i processen förmår även att bryta ner en hel del miljögifter, så även om avfallet skulle innehålla  bekämpningsmedelsrester, så tar bakteriekulturen  hand om även detta. Dessutom, de effektiva mikroorganismer som är själva motorn i bokashi har använts för att återställa odlingsmark runt Fukushima för att minska radioaktiviteten i odlingsjorden. 

Något som ger hopp för framtiden är att metoden verkar sprida sig som en löpeld och det finns flera forum med glada entusiaster, som frikostigt delar med sig av sina erfarenheter. När man sätter sig in i hur bokashi fungerar så börjar man verkligen se matrester som en tillgång och  råmaterial. Tack vare min iver att få  jordförbättrande material till köksträdgården har jag utvecklat en rad nya, lätt excentriska vanor som roar min omgivning. Jag har börjat tigga till mig  både kaffesump och matavfall,  allt för att göda min bokashi. Men, en av våra värdefullaste resurser är jorden under våra fötter, så om vi kan återbörda och rena så mycket som möjligt av det vi tar ifrån den, så kan vi slå många flugor i en smäll.

Slutligen, läs gärna denna artikel i tidningen etc om hur artisten Stefan Sundström övertygades om att överge traditionell kompostering till förmån för bokashi. Och sist, men inte minst: jag har i ett tidigare inlägg beskrivit hur jag tar hand om mitt eget matavfall.